Algemene voorwaarden

Inleiding en Belangrijke opmerkingen

Bedankt voor het gebruik van onze site en diensten (de "Diensten"). De diensten worden geleverd en gecreëerd door Graduway, eigendom en geëxploiteerd door Headhunter Systems Limited (“Headhunter Systems”) gevestigd op 40 Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, Verenigd Koninkrijk, vennootschap No. 07059614. De Diensten worden verzorgd in samenwerking met Inter College Business School ("Ledenorganisatie") waarvan de naam verschijnt op de homepage van Inter College Alumni.

Met het gebruik van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

ALS U (“U”) AKKOORD GAAT MET ONZE DIENSTEN GAAT U OOK AKKOORD EN ZULT U ZICH HOUDEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) DIE SAMEN MET ONS PRIVACYBELEID EN MOGELIJKE AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE IN HET BIJZONDER VAN TOEPASSING ZIJN BIJ HET GEBRUIK VIA INTER COLLEGE ALUMNI, DE RELATIE TUSSEN U EN ONS BEPALEN. DEZE VOORWAARDEN (SAMEN MET EVENTUELE VOORWAARDEN DIE SPECIFIEK DOOR ONS GEMAAKT ZIJN VOOR U) VERVANGEN ELKE VOORGAANDE MELDINGEN, VOORWAARDEN, OVEREENKOMSTEN OF BERICHTEN TUSSEN U EN GRADUWAY EN IS DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN GRADUWAY EN U IN DEZE VERBINTENIS. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN OOK INFORMATIE OVER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GRADUWAY EN DE UITSLUITINGEN DAARVAN. GEEN ENKELE VOORGESTELDE WIJZIGING; AFWIJKING OF VERANDERING VAN DEZE VOORWAARDEN IS GELDIG EN ZAL GEEN ENKEL GEVOLG HEBBEN.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN KUNT U INTER COLLEGE ALUMNI NIET GEBRUIKEN EN MOET U INTER COLLEGE ALUMNI VERLATEN.

Deze voorwaarden kunnen periodiek worden geactualiseerd en u wordt geadviseerd om deze voorwaarden regelmatig te controleren om uzelf te informeren over veranderingen. Door onze Diensten te blijven gebruiken na een dergelijke wijziging accepteert u deze wijzigingen en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de wijziging van de voorwaarden.

Definities en verklaringen

 1. In deze voorwaarden, die ook van toepassing op zijn op alle andere voorwaarden tussen u en ons, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
  • "Site" de website en elke afgeleide webpagina die betrekking heeft op de Diensten;
  • “Persoonlijke gegevens” heeft dezelfde betekenis als in de wet van 1998 Britse Data Protection;
  • “Persoonlijke Informatie” heeft dezelfde betekenis als in de Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act
  • “wij” “we” of “ons” betekent Headhunters Systems; en “U” betekent u, de browser van Inter College Alumni en/of de gebruiker.

Toegang tot de Diensten

 1. Om toegang te krijgen tot de diensten moet u:
  • uw eigen internettoegang hebben en alle daaraan verbonden kosten betalen;
  • over een apparaat beschikken om verbinding te maken met het internet; en
  • zorgen dat uw gebruik van Inter College Alumni en de Diensten in overeenstemming is met alle geldende wet- en regelgeving.
 2. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen en kunnen aantonen dat u:
  • De vereiste minimum leeftijd hebt (16 jaar in Nederland, 14 jaar in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Australië, 13 jaar voor alle andere landen) of ouder bent. Niettegenstaande, indien de toepasselijke wet vereist dat u ouder moet zijn dan deze minimumleeftijd om Graduway en de Diensten rechtmatig te gebruiken, dan geldt deze wettelijke leeftijd;
  • Geen beperkingen hebt op de Diensten en niet anderszins uitgesloten bent van het hebben van een account;
  • Geen concurrent bent van Graduway en dat u de Diensten niet gebruikt met als doel het concurreren met Graduway;
  • Op ieder moment slechts één account hebt;
  • Uw echte naam gebruikt en de juiste informatie zal verstrekken;
  • U de volledige zeggenschap en autoriteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en dat dit geen andere overeenkomsten waarin u partij bent zal schenden;
  • Geen enkele rechten van Graduway of derde partij zal schenden inclusief rechten op intellectueel eigendom zoals copyright of handelsmerken;
 3. Graduway kan niet garanderen of waarborgen dat de dienstverlening te allen tijde of tijdens downtime beschikbaar zal zijn indien veroorzaakt door:
  • uitval van publieke internet-backbones, netwerken of servers;
  • eventuele storingen van uw apparatuur, systemen of lokale toegangsdiensten;
  • eerder gepland onderhoud; of
  • gebeurtenissen buiten de controle van Graduway zoals stakingen, rellen, oproer, brand, overstromingen, explosies, oorlog, overheidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen of onderbrekingen in de internetdiensten in een gebied waar Graduway of uw servers zijn gevestigd of mede zijn gevestigd.
 4. U gaat ermee akkoord om de Diensten uitsluitend te betrekken via de middelen en interfaces die door ons worden geleverd en door Graduway zijn goedgekeurd.
 5. U erkent en aanvaardt dat Graduway uw toegang naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook en op elk gewenst moment kan weigeren. Graduway heeft geen verantwoordelijkheid om welke derde partij dan ook over enige aangelegenheid te informeren en is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het niet informeren van welke partij dan ook.
 6. Bij de toegang tot en het gebruik van de Diensten bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

De registratie voor de Diensten

 1. Registratie is vereist om onze diensten te gebruiken. Als onderdeel van het registratieproces gaat u akkoord dat u:
  • bepaalde basisinformatie over uzelf geeft indien gevraagd door Inter College Alumni en /of de Diensten waarbij deze informatie actueel, compleet en juist is; en
  • deze informatie indien nodig wordt bijwerkt om deze informatie actueel, volledig en nauwkeurig te houden.
 2. Door het verstrekken van informatie aan ons, garandeert u dat u het recht hebt om de informatie te verstrekken en dat de informatie juist, niet vertrouwelijk en niet in strijd is met de contractuele voorwaarden of andere rechten van derden.
 3. Registratie voor de Diensten wordt mogelijk gemaakt via "Aanmelden via" LinkedIn of Facebook op de homepage van Inter College Alumni, of in sommige gevallen door het verstrekken van uw e-mailadres. Door uw registratie erkent en aanvaardt u dat Graduway:
  • Toegang krijgt tot uw profielinformatie op LinkedIn of Facebook zoals verder omschreven in de voorwaarden van het respectievelijke privacybeleid van de "Aanmelden via" mogelijkheid.
  • Delen van deze informatie zoals hieronder vastgelegd, direct of indirect, inclusief maar niet beperkt tot uw LinkedIn profiel en/of Facebookprofiel kan opslaan ("Opgeslagen Informatie").

   De volgende gegevens worden opgeslagen in relatie tot uw LinkedIn profiel: ID, e-mailadres, opleidingen: (ID, schoolnaam, studierichting, begindatum, einddatum, graad), samenvatting, voornaam, achternaam, ontvangen aanbevelingen, paginatitel, de sector, standaardprofielaanvraag van de site, api-standaardprofielaanvraag, lid-url-middelen, foto-url, openbaar profiel-url, huidige status, functies, huidige adres, locatie, afstand, specialiteiten, voorstel-commentaren, verenigingen, erevermeldingen, interesses, telefoonnummers, im-accounts, twitteraccounts, geboortedatum, talen: (ID, taal, vaardigheid ), aantal connecties, connecties: (ID, voornaam, achternaam, openbaar profiel-url, foto-url, posities:titel, bedrijf), meisjesnaam, paginatitel, locatie:(naam), sector, huidige status), foto-URL’s::(origineel).

   De volgende gegevens worden opgeslagen in relatie tot uw Facebookprofiel: ID, e-mail, voornaam, achternaam, link, isTyping, opleiding {school, graad, specialisatie, type, jaar}, locatie {naam}, werk {wekgever, positie, locatie, omschrijving, startdatum, einddatum}, talen {naam}, vrienden {ID, voornaam, achternaam, opleiding {schooltype}, functie, bedrijf, schoolnaam, foto-Url, over mij, bio, talen, locatie, woonplaats, middelste naam, link}.

  • Toon de opgeslagen informatie die u wilt delen met andere gebruikers van het platform.
 4. Graduway zal de opgeslagen informatie uitsluitend gebruiken in verband met de Diensten en zal deze informatie niet openbaar maken en/of publiceren en/of delen buiten de Diensten, behalve zoals hieronder aangegeven in sub-clausule 3.5.
 5. Graduway kan delen van de opgeslagen informatie bekendmaken [inclusief ID, e-mailadres, opleidingen:(ID, schoolnaam, studierichting, startdatum, einddatum, graad), samenvatting, voornaam, achternaam, ontvangen aanbevelingen, paginatitel, de sector, standaardprofielaanvraag van de site, api-standaardprofielaanvraag, lid-url-middelen, foto-url, openbaar profiel-url, huidige status, functies, huidige adres, locatie, afstand, specialiteiten, voorstel-commentaren, verenigingen, erevermeldingen, interesses, telefoonnummers, im-accounts, twitteraccounts, geboortedatum, talen: (ID, taal, vaardigheid ), aantal connecties, connecties: (ID, voornaam, achternaam, openbaar profiel-url, foto-url, posities: titel, bedrijf), meisjesnaam, paginatitel, locatie: (naam), sector, huidige status), foto-URL’s::(origineel).] aan de ledenorganisatie met als doel een volledig bijgewerkte contactinformatie en activiteiteninformatie te hebben alsmede met als doel fondsenwerven en ontwikkeling.

Het gebruik van de Sites

 1. De informatie en Diensten zijn bedoeld voor mensen die informatie over hun persoon, werk en opleiding ("Persoonlijke Gegevens") met anderen willen delen met als doel delen, en/of vinden van zakelijke contacten, het in contact blijven met de ledenorganisatie en het laatste nieuws, sociale interactie met anderen via Inter College Alumni, het delen van foto’s met andere gebruikers, nieuwe connecties te maken, met huidige connecties in contact blijven, vrienden terug te vinden van vroegere scholen, carrièrekansen te benutten en het netwerk te gebruiken voor introducties bij anderen.
 2. Bij een aantal van onze Diensten kunt u zelf informatie toevoegen. De informatie die u verstrekt in het kader van deze Voorwaarden bij het gebruik van de Diensten is uw eigendom en u kunt op elk moment vragen om deze informatie te verwijderen, tenzij u de informatie of inhoud met anderen hebt gedeeld en zij dit niet hebben verwijderd, of de informatie is gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers.
 3. Met het verstrekken van dergelijke informatie en het gebruik van de diensten geeft u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om dergelijke informatie en inhoud die u op de site hebt gepost te gebruiken zoals aangegeven in paragraaf 1 en voor het gebruik door ons om de Diensten te kunnen leveren. Deze licentie geeft geen toestemming aan ons om de informatie en inhoud te commercialiseren (voor onze eigen doeleinden). Deze licentie zal eindigen op het moment dat bepaalde informatie en inhoud is verwijderd waarvan u hebt aangegeven dat u deze informatie wilt verwijderen van de Inter College Alumni Alumni-site, tenzij deze informatie of inhoud is gedeeld met anderen en zij deze informatie of inhoud niet hebben verwijderd.
 4. In de toegang tot en het gebruik van de diensten gaat u ermee akkoord dat het u niet is toegestaan om:
  • een ander persoon toegang te geven tot uw wachtwoord, gebruikersnaam of accountgegevens aan u verstrekt door Graduway;
  • de Diensten zal beïnvloeden, beperken, hinderen of anderen de toegang zal verhinderen;
  • onwettig, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, bedreigend, beledigend, haatdragend, agressief, vernederend of anderszins aanstootgevende informatie van welke aard dan ook te posten, inclusief maar niet beperkt tot het aanmoedigen van gedrag dat zou kunnen leiden tot een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, het schenden van toepasselijke wet- of regelgeving of beschadiging van de goodwill en reputatie van Graduway;
  • advertenties, uitnodigingen, kettingbrieven, pyramideschema’s, beleggingsmogelijkheden of enig ongevraagd commercieel materiaal te posten (uitgezonderd indien uitdrukkelijk toegestaan door Graduway) of gebruik te maken van "spamming", "spoofing" of "flooding";
  • materiaal te posten met een "virus", "Trojaans paard", "worm", "data-bom", "logische bom" of andere schadelijke componenten zoals deze; of
  • materiaal te kopiëren, wijzigen, in licentie geven, af te leiden, over te dragen, posten, publiceren, uitzenden, te reproduceren, te verspreiden of op enigerlei wijze te exploiteren:
   • informatie, software of ander materiaal verkregen via Inter College Alumni of Diensten van Inter College Alumni voor commerciële doeleinden te gebruiken (anders dan uitdrukkelijk toegestaan door de voorwaarden van de leverancier van deze informatie, software of ander materiaal);
   • informatie, software of ander materiaal verkregen via Inter College Alumni of Diensten van Inter College Alumni welke beschermd worden door copyright of enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten waar ook ter wereld, of afgeleide werken met betrekking tot dergelijke werken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of de rechthebbende; of
   • enig onderdeel van Inter College Alumni zelf of een afgeleid werk hiervan.
 5. Graduway behoudt zich het recht voor om accounts die zijn aangemaakt door gebruikers waarvan de naam, gelijkenis, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens van een ander individu zijn gebruikt te verwijderen.
 6. De Diensten bieden diverse fora aan waar u opmerkingen en commentaar kunt geven op diverse onderwerpen. We bieden de mogelijkheid voor het delen van informatie op het persoonlijke profiel en op andere delen Inter College Alumni om updates te posten, inclusief links naar nieuwsberichten en andere informatie, zoals vacatures, productaanbevelingen en andere inhoud. Wij kunnen naar ons eigen goeddunken, informatie overdragen of verwijderen als de inhoud in strijd is met deze overeenkomst of de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Inhoud van de Diensten

 1. Graduway heeft het recht (maar niet de verplichting) om van tijd tot tijd de Diensten elektronisch te bewaken en informatie openbaar maken aan de overheid op grond van de wet of enige regelgeving of op ander verzoek van de overheid, of om daarmee te zorgen dat de Diensten naar behoren functioneren of om het bedrijf of de bedrijven in de groep of onze leden te beschermen. Graduway zal niet opzettelijk persoonlijke e-mail controleren, tenzij vereist door de wet.
 2. Ons gebruik van persoonsgegevens/persoonlijke gegevens en informatie die vertrouwelijk is, wordt geregeld in de voorwaarden van ons privacybeleid.
 3. Graduway behoudt zich het recht voor om geplaatste informatie of materiaal te weigeren, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, welke naar ons eigen goeddunken onaanvaardbaar, ongewenst, ongepast of in strijd met deze voorwaarden is.
 4. Graduway en/of hun respectievelijke leveranciers kunnen op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, verbeteringen en/of wijzigingen in de Diensten aanbrengen.
 5. De informatie en Diensten zijn soms gebaseerd op gegevens en informatie van anderen en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten waarbij wij geen enkele verplichting hebben om dit te corrigeren.

Garanties

 1. Wij geven GEEN GARANTIE of verklaringen:
  • dat de Diensten aan uw eisen voldoen; of
  • over het gebruik van en/of het resultaat de Diensten en de inhoud, correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins hiervan.
 2. Graduway geeft geen garantie dat de Diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Diensten of een toepassing die gebruikt wordt als onderdeel van de Diensten, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
 3. De hier uiteengezette garanties komen in plaats van alle andere garanties, verklaringen of voorwaarden, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van alle impliciete garanties van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
 4. Geen enkele mondelinge of schriftelijke communicatie door of namens ons kan een garantie geven die meer garandeert dan de omvang van de garantie die wij hier hebben gegeven.
 5. U aanvaardt het volledige risico van de informatie die u beschikbaar stelt via de Diensten en u blijft verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle rapporten, adviezen, aanbevelingen, prognoses of andere opmerkingen juist en volledig zijn.
 6. Graduway geeft geen verklaring of garantie en heeft geen verplichtingen met betrekking tot de levering van de Diensten, waaronder die met betrekking tot de beschikbaarheid, de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie, gegevens, services, of producten die via of in verband met de Diensten worden geleverd.
 7. Graduway kan van tijd tot tijd en geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde kenmerken van de Diensten wijzigen of verbeteren en deze nieuwe functies, met inbegrip van de introductie van nieuwe middelen, zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Diensten worden aangeboden op een "zoals deze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, voorwaarde of toezegging van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
 2. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Graduway alle aansprakelijkheid af (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of wettelijke verplichting of anderszins) als gevolg van onjuistheden, falen van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, tekortkoming, vertraging in uitvoering of overdracht, computervirus, communicatieproblemen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, het wijziging van, of het gebruik van de opgeslagen gegevens. Graduway is in geen geval aansprakelijk voor uw verlies of schade (zowel directe als indirecte schade) die voortvloeien uit uw toegang tot en het gebruik van de Diensten.
 3. Graduway is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan enige verplichting veroorzaakt door een gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op hebben.
 4. Graduway geeft geen garantie dat de toegang, het gebruik of de betrouwbaarheid van de Diensten in alle landen legaal, toegestaan en beschikbaar is.
 5. Graduway is niet aansprakelijk voor materiaal dat beschikbaar is op of via de Diensten welke wordt geleverd door derden.
 6. Graduway is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie. Alle informatie die u aan ons ter beschikking stelt kan verloren gaan.
 7. Graduway kan niet garanderen dat andere gebruikers uw ideeën en informatie die u hebt gedeeld via onze Diensten niet zullen gebruiken. Als u ideeën of informatie hebt die u geheim wilt houden of niet wilt dat anderen deze informatie gebruiken, of u heeft informatie die onderworpen is aan de rechten van derden die kunnen worden geschonden, plaats deze informatie dan niet via onze Diensten. GRADUWAY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET MISBRUIK OF DE VERDUISTERING VAN ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U PLAATST.
 8. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers. Wij kunnen het aantal connecties die u kunt hebben met andere gebruikers beperken en kunnen, onder bepaalde omstandigheden, verbieden om via onze Diensten in contact komt met andere gebruikers of anderszins uw gebruik van de Diensten beperken. We behouden ons het recht, maar hebben geen verplichting, om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren en uw account te beperken, te sluiten of op te schorten als wij naar eigen goeddunken vinden dat dit noodzakelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen.
 9. De inhoud van de Diensten kan variëren afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van uw browser. Graduway aanvaardt geen aansprakelijkheid als u enig onderdeel of component van Inter College Alumni niet kan openen of zien of niet de volledige functionaliteit van Inter College Alumni of de Diensten kunt hebben.
 10. U gaat ermee akkoord om Graduway en aan haar gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, acties, procedures, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw toegang tot de Diensten en/of Inter College Alumni en/of in verband staan met alle details, informatie en gegevens die u hebt gepost of geplaatst op Inter College Alumni of de plaatsing of doorgifte van berichten, informatie, software of andere materialen via Inter College Alumni door u of een gebruiker van uw account of door een schending van deze Voorwaarden door u of een gebruiker van uw account.
 11. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Graduway uit in geval van fraude, overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiende uit onze nalatigheid, of op grond van eigendom of geïmpliceerd eigendom zoals vastgelegd in de wet.

Schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord om ons schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade, verliezen en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke kosten voor onze verdediging) met betrekking tot alle aanspraken van derden, de kosten en onderzoeken, veroorzaakt door:
  • het niet naleven van deze voorwaarden, inclusief, en zonder beperking, uw plaatsing van inhoud die de rechten van derden of toepasselijke wetten schendt;
  • enige inhoud die u via de Diensten plaatst; en
  • enige activiteit waar u bij betrokken bent op of via de Diensten.

Copyright, Handelsmerken en Intellectueel Eigendom

 1. Alle inhoud (“Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, het design, het uiterlijk, de graphics, de handelsmerken of andere auteursrechtelijk beschermde werken of intellectueel eigendom gebruikt op de site en in de Diensten zijn Copyright 2010, headhunter Systems. Alle rechten voorbehouden.
 2. Graduway geeft geen licentie of andere toestemming om enige inhoud te gebruiken door deze inhoud op Inter College Alumni te plaatsen of door het verstrekken van de Diensten. Elke inbreuk op het auteursrecht van Inter College Alumni of van de Diensten of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal kan leiden tot vervolging volgens de nationale en internationale wetten op het auteursrecht.
 3. Graduway is ook de rechtmatige eigenaar van de databanken met de inhoud en/of de informatie die beschikbaar is op of kan worden gedownload via Inter College Alumni en/of de Diensten. U hebt geen toestemming om enig materiaal of inhoud van de site of van de Diensten te gebruiken, kopiëren, verspreiden, wijzigen, publiceren, uitzenden, deelnemen aan de overdracht voor commerciële doeleinden, af te leiden of op enigerlei wijze te exploiteren, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Graduway.

Links naar derden

 1. De diensten en/of de site kan hyperlinks en/of verwijzingen naar externe websites van derden bevatten. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Graduway heeft geen zeggenschap over websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige inhoud, het materiaal of daarin gepubliceerde informatie. Het publiceren van dergelijke hyperlinks en verwijzingen naar dergelijke sites van derden betekent geen goedkeuring of aanbeveling van Graduway voor de site van derden, de producten of de diensten. Wij raden u aan om de informatie op dergelijke sites van derden eerst te controleren alvorens daarop te vertrouwen.
 2. U moet alle van toepassing zijnde voorwaarden of het privacybeleid van een site van derden of een applicatie van derden eerst beoordelen alvorens u die site of applicatie gaat gebruiken of informatie mee gaat delen. Het kan zijn dat deze sites of applicaties uw gegevens op een andere manier gebruiken dan wij dat zouden doen.
 3. Graduway is niet verantwoordelijk voor en ondersteunt geen mogelijkheden, inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via websites van derden of applicaties van derden. Wij controleren, auditen en onderschrijven geen platformapplicaties van derden.
 4. Als u besluit de sites van derden te gebruiken of platformapplicaties van derden te gebruiken, doet u dit op eigen risico en gaat u akkoord dat u elke platformapplicatie "zoals geleverd" gebruikt, zonder enige garantie met betrekking tot de acties van de platformontwikkelaar en dat deze overeenkomst niet van toepassing is op uw gebruik van een site van derden of applicaties van derden.

Transacties via Inter College Alumni

 1. Als u op welk moment dan ook iets koopt via Inter College Alumni kan u worden gevraagd door de handelaar of via de informatie van de dienstverlener bij wie u de aankoop maakt, om bepaalde informatie, waaronder creditcard of andere betalingsinformatie, te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat Graduway niet aansprakelijk is voor het verlies of de schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van dergelijke transacties met een handelaar of dienstverlener via Inter College Alumni of de geleverde Diensten. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt aan een handelaar of dienstverlener via Inter College Alumni of de Diensten ten behoeve van het maken van aankopen juist is en actueel is. De handelaren en dienstverleners die goederen, informatie en diensten aanbieden via Inter College Alumni of de Diensten bepalen hun eigen prijzen en kunnen deze prijzen op elk moment wijzigen of veranderen. U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent voor alle kosten die ontstaan door de gebruikers van uw account en creditcard of andere betalingsmechanismes en om te betalen op het moment dat deze kosten ontstaan. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen met betrekking tot aankopen via Inter College Alumni of de Diensten

Online adverteren

 1. Als u een uitzendbureau of een onderneming bent voor het uithuren van personeel (zoals gedefinieerd door de Employment Agencies Act 1973) is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen de advertenties die u plaatst op Inter College Alumni voldoen aan de gedragscode van Uitzendbureaus en bedrijven voor uitzendwerk van 2004. U bent ook verantwoordelijk voor het nakomen en het omgaan met alle bestellingen of vragen met betrekking tot de goederen of diensten waarop de campagne betrekking heeft en u vrijwaart ons van enige verplichting hierin.
 2. Uw enige mogelijkheid als wij, of onze onderaannemers die tot tijd onze producten de campagne hosten, fouten maken in de weergave van de campagne, is dat wij de campagne opnieuw lanceren. Noch wij, noch onze onderaannemers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies van winst of directe of indirecte schade aan het bedrijf. Wij aanvaarden daarbij geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de campagne in het geval van omstandigheden die buiten onze macht liggen.
 3. Als uw advertentie links naar een andere site bevat via onze externe online-optie, dan bent u verantwoordelijk voor het handhaven van deze links en voor de inhoud van uw advertentie en de gelinkte site. Wij kunnen advertenties van Inter College Alumni verwijderen als wij van mening zijn dat de link naar de site of de inhoud, naar onze mening, lasterlijk, illegaal of verwerpelijk materiaal bevat of Inter College Alumni in diskrediet kan brengen. U vrijwaart ons van alle claims met betrekking tot aansprakelijkheid als gevolg van de inhoud of de links in uw advertenties.
 4. Advertenties die discriminerend zijn op grond van geslacht, ras of handicap zijn illegaal en kunnen resulteren in een procedure tegen zowel de adverteerder als tegen ons. Als wij geloven dat een advertentie discriminerend kan zijn, dan zullen wij naar eigen goeddunken dit materiaal verwijderen van Inter College Alumni zonder enige aansprakelijkheid jegens u voor het doen van enige terugbetaling van betaalde of verschuldigde bedragen en zullen wij u hierover informeren.
 5. U gaat ermee akkoord om eerlijk en professioneel om te gaan met mensen die kunnen reageren op een advertentie en u zult geen inhoud plaatsen die Inter College Alumni in diskrediet zou kunnen brengen. U zult ons vrijwaren tegen elke vordering gericht aan Inter College Alumni van enig individu die zou kunnen voortvloeien uit uw schending van deze verplichting of enige andere clausule uit deze voorwaarden.

Uitsluiting

 1. Als wij op enig moment niet aandringen op strikte naleving van een van uw verplichtingen uit deze Voorwaarden, of als wij onze rechten of rechtsmiddelen niet uitoefenen op grond van de overeenkomst, betekent dit niet dat wij afstand nemen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en dit zal u ook niet ontslaan van de naleving van deze verplichtingen. Een verklaring van afstand van rechten of enig verzuim door ons heeft geen invloed op de uitoefening van rechten in de toekomst. Een verklaring van afstand is uitsluitend geldig indien wij dit schriftelijk aan u bevestigen in overeenstemming met het bovenstaande.

Ongeldigheid

 1. Als een van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit in enige mate als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bepaald, dan zal deze voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige bepalingen en voorwaarden die daarna onverminderd geldig blijven voor zover toegestaan door de wet en zal de niet-afdwingbare bepaling worden aangepast zodat deze uitvoerbaar en effectief is met het oog op het voornemen om een voorziening te bewerkstelligen;

Recht en Bevoegdheid

 1. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met Inter College Alumni of de Diensten vallen onder het Engelse recht en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband daarmee staan zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Communicatie

 1. Om berichten en meldingen over de Diensten te kunnen geven kunnen wij banners plaatsen op de pagina's om u te waarschuwen over bepaalde veranderingen, zoals aanpassingen van deze voorwaarden. Daarnaast aanvaardt u dat Graduway met u kan communiceren over uw account of over de Diensten via uw account of via andere middelen, waaronder e-mail, uw mobiele nummer, telefoon, of post.
 2. Van tijd tot tijd kunnen wij contact met u op opnemen met bepaalde mededelingen of berichten over de Diensten, zoals service-aankondigingen, administratieve berichten, etc. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten en u kunt deze berichtgeving niet uitschakelen.
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben indien u verzuimt om nauwkeurige contactgegevens of andere informatie in te dienen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw verzuim om kritische informatie over de dienst te kunnen ontvangen.
 4. Graduway kan van tijd tot tijd reclame weergeven van derden als onderdeel van haar Diensten. Graduway aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud of de diensten van derden die producten adverteren via onze Diensten.
 5. De toepasselijke wet kan verlangen dat bepaalde informatie of communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Bij gebruik het gebruik de Diensten, accepteert u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. Wij contacteren u via e-mail of wij zullen u informatie geven via het plaatsen van mededelingen op Inter College Alumni of via de Diensten. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met deze elektronische communicatie en erkent u dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch aan u sturen voldoen aan de wettelijke vereisten voor schriftelijke communicatie. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Opmerkingen

 1. Alle berichten van u aan ons moeten worden gestuurd naar Beheerder, Graduway, Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, Verenigd Koninkrijk.
 2. Graduway kan berichten aan u sturen via het e-mailadres of via het postadres dat u heeft opgegeven aan Graduway bij het registreren voor de Diensten. Een bericht wordt als onmiddellijk ontvangen geacht op het moment dat het wordt geplaatst op Inter College Alumni en/of 24 uur na het versturen van een e-mail door ons, of drie dagen na de datum van verzending van een brief door ons.
 3. Om te bewijzen dat het bericht is verstuurd voor Inter College Alumni s en/of diensten, is het voldoende om aan te tonen dat de brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en afgegeven bij de post. In het geval van een e-mail is het voldoende om aan te tonen dat de e-mail naar het adres van de ontvanger is verstuurd.
November 2015
Log in met
of
Log in
Wachtwoord vergeten?
Je wachtwoord is naar je emailadres verzonden

Hulp nodig?
Neem contact op met de helpdesk via: support@intercollegealumni.nl