Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Headhunter Systems Limited ("Headhunter Systems", "wij" of "ons") omgaat met de persoonlijke gegevens van de leden en bezoekers van haar website www.graduway.com en enige andere website die onder verantwoording staat van "Graduway" ("de sites"). Door het browsen op Inter College Alumni en de diensten op de site (gezamenlijk de "Diensten"), stemt u ( "u") ermee in dat uw persoonlijke informatie en uw gegevens (gezamenlijk "Persoonlijke gegevens") zullen worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Privacy en vertrouwelijkheid vormen het kernstuk van onze Diensten. Wij behandelen uw persoonlijke informatie uiterst serieus en wij zullen er alles aan doen om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de toepasselijke privacywetten met inbegrip van de Freedom of Information and Protection of Privacy Act en de UK Data Protection Act (1998). Wij erkennen het belang van vertrouwelijkheid van uw informatie die u hebt opgeslagen bij het gebruik van de Diensten. Wij respecteren uw privacy. De Diensten van Graduway hangen voor een groot deel af van de strikt vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

De informatie die u ter beschikking stelt aan ons is uw eigendom en u kunt op elk moment vragen om de informatie die Graduway over u heeft te verwijderen door het sturen van een e-mail aan ons met de titel "Remove Details". Deze gegevens kunnen verwijderd worden tenzij u deze informatie of inhoud hebt gedeeld met anderen en deze anderen deze informatie niet verwijderd hebben of wanneer anderen de informatie hebben gekopieerd of opgeslagen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Gebruikersvoorwaarden en in de sub-paragraaf 3.7 hieronder.

Anders dan bedoeld in artikel 1.2 hieronder zijn de definities en interpretaties die opgenomen zijn in onze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op deze Voorwaarden.

Informatieverzameling en gebruik

 1. Wij verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u zich inschrijft voor een account, wanneer u bepaalde diensten gebruikt en wanneer u bepaalde pagina’s op de website bezoekt.
 2. Als u zich bij ons registreert, zoals omschreven in paragraaf 3 van onze Algemene Voorwaarden, dan vragen wij u om persoonlijke gegevens in directe zin (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, beroep, uw sector, persoonlijke interesses etc.) of in indirecte zin (via de "Aanmelden via" LinkedIn of Facebook-mogelijkheid onze website).
 3. Door uw registratie bij ons erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens overal ter wereld kunnen openen en kunnen opslaan. Als u zich bij ons registreert door middel van de "Aanmelden via" LinkedIn of Facebook-mogelijkheid dan erkent u en gaat u er tevens mee akkoord dat wij informatie die is opgeslagen in uw LinkedIn of Facebook-profiel kunnen openen en opslaan. Meer informatie over deze mogelijkheid kunt u vinden in paragraaf 3 van onze gebruiksvoorwaarden.
 4. Als u zich bij ons registreert en als u zich aanmeldt bij onze diensten, bent u niet anoniem voor ons.
 5. De persoonlijke informatie, met inbegrip van uw e-mailadres, die u ons heeft verstrekt zal ook worden getoond aan andere gebruikers van het platform, tenzij u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie niet met andere gebruikers te delen.
 6. Uw persoonlijke informatie en andere details die u hebt gegeven bij de registratie worden veilig door ons opgeslagen en worden gebruikt om u de Diensten te kunnen leveren zoals beschreven in Inter College Alumni. U hebt ervoor gekozen om ons te voorzien van deze gegevens en wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan in relatie met de Diensten.
 7. Wij gebruiken de informatie die u hebt verstrekt om u te helpen bij uw carrière met contacten, het gebruik van een professioneel netwerk, introducties met andere mensen, sociale communicatie over en weer met andere gebruikers, het delen van foto's, het creëren en/of delen en/of zoeken naar zakelijke mogelijkheden en het in contact blijven met Inter College Business School ("Ledenorganisatie"). U stemt in dat uw profiel en uw persoonlijke gegevens voor dit doel kunnen worden gebruikt.
 8. Wij ontvangen en registreren gegevens van onze servers over de activiteiten van uw browser op onze site met inbegrip van uw IP-adres, cookie-informatie, software- en hardwareconfiguratie en de pagina die u hebt opgevraagd.
 9. Wij gebruiken deze informatie voor de volgende algemene doeleinden: om aan uw verzoek te voldoen voor het leveren van de Diensten, om onze Diensten te verbeteren, om contact met u op te nemen, onderzoek uit te voeren en het genereren van rapportage voor interne en externe belanghebbenden. U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen voor algemene doeleinden zoals hierboven beschreven binnen Graduway, een bedrijf binnen de groep of aan de Ledenorganisatie.
 10. Wij verhuren, verkopen of delen geen persoonlijke informatie van u met anderen of niet-gelieerde bedrijven, behalve om de producten of diensten die u hebt gevraagd te kunnen leveren, wanneer wij uw toestemming hebben gekregen, of onder de volgende omstandigheden:
  • op grond van gerechtelijke beslissingen, juridische procedures, of voor elk wettig verzoek door de autoriteiten waaraan wij wettelijk moeten voldoen; en
  • voor het onderzoek, de preventie of om actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, verdenking van fraude, mogelijk bedreigende situaties voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, of wanneer anderszins vereist door het wettelijk gezag.
 11. Voor de algemene activiteiten op de site behoudt u het auteursrecht en alle andere rechten die u al had op de informatie en de inhoud die opstuurt, post of plaatst op of via de Inter College Alumni Alumni-Site. Met het gebruik van de Diensten verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om dergelijke informatie en inhoud te gebruiken voor doeleinden zoals weergegeven in Paragraaf 7 en voor het mogelijk maken van het leveren van de Diensten via de site. De licentie die u ons geeft betekent geen toestemming om deze informatie of inhoud (voor ons eigen gebruik) te commercialiseren. Deze licentie zal eindigen op het moment dat informatie en inhoud die u wilt verwijderen van de Inter College Alumni Alumni-site verwijderd is, en zal eindigen op het moment dat u uw account verwijdert van de site, tenzij de informatie of inhoud is gedeeld met anderen en deze anderen de informatie of inhoud niet hebben verwijderd.
 12. U aanvaardt ook dat wij uw gegevens kunnen overdragen aan de Ledenorganisatie voor ontwikkelings- en promotiedoeleinden.

Cookies

 1. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De cookies van Graduway bevatten geen persoonlijke informatie maar stellen ons in staat om uw computer te identificeren wanneer u de Diensten gebruikt en wij kunnen u daarmee voorzien van een gepersonaliseerde toegang. De Diensten kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar de websites van partners van Graduway, adverteerders en betrokken bedrijven. Als u op een link naar een van deze websites klikt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid kunnen hebben. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van anderen. Lees dus het privacybeleid van deze websites door voordat u persoonlijke gegevens ter beschikking stelt aan deze websites.

Bewerken en verwijderen uw gegevens en voorkeursinstellingen

 1. U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens bijwerken in uw account.
 2. U kunt op elk moment uw account opnieuw synchroniseren met uw LinkedIn-account.
 3. Wij kunnen wijziging aan een profiel of overzicht over u beperken als wij van mening zijn dat het profiel of overzicht geen eerlijke en waarheidsgetrouwe weergave van u is.
 4. U geeft ons toestemming om al het beeld- en geluidsmateriaal wat u hebt geplaatst of gepost op Inter College Alumni of via de Diensten beschikbaar te stellen voor download aan bevoegde derden.
 5. Wij streven ernaar om alle fouten die u bij ons hebt gemeld met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te corrigeren.
 6. Wij behouden ons het recht voor om u bepaalde berichten, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten en andere mededelingen met betrekking tot onze Diensten te sturen, zonder dat u hierbij de mogelijkheid hebt om deze berichten af te bestellen.
 7. U kunt uw account verwijderen door een e-mail te sturen naarsupport@graduway.com, waarna u nog een keer uw wachtwoord moet invoeren en moet bevestigen dat u uw account wilt verwijderen.

Vertrouwelijkheid en Beveiliging

 1. Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele maatregelen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Het posten van materiaal in openbaar toegankelijke plaatsen

 1. Een openbaar toegankelijk gebied is een plaats binnen de website Inter College Alumni en/of binnen de Diensten die voor iedereen toegankelijk is en kan worden geïndexeerd door zoekmachines.
 2. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om berichten en inhoud te posten in een openbaar toegankelijk gebied van de website, maar u moet voorzichtig zijn als u ervoor kiest om persoonlijke informatie in een openbaar toegankelijk gebied bekend te maken. Vergeet niet dat deze informatie voor onbepaalde tijd in het openbaar toegankelijke gebied van Inter College Alumni en in de Diensten kunnen blijven staan.
 3. U bent als enige verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u openbaar maakt en verspreidt op Inter College Alumni en/of via de Diensten.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van opgeslagen informatie. Alle informatie die u aan ons verstrekt is op uw eigen risico van verlies.

Communicatie tussen gebruikers onderling en het delen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw communicatie met andere gebruikers.
 2. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren en uw account te beperken, op te schorten of te sluiten als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat dit noodzakelijk is om deze Voorwaarden af te dwingen.
 3. Graduway kan niet garanderen dat andere gebruikers uw ideeën en informatie die u hebt gedeeld via onze Diensten niet zullen gebruiken. Als u ideeën of informatie hebt die u geheim wilt houden of niet wilt dat anderen deze informatie gebruiken, of u heeft informatie die onderworpen is aan de rechten van derden die kunnen worden geschonden, plaats deze informatie dan niet via onze Diensten. Graduway is niet verantwoordelijk voor het misbruik of de verduistering van enige inhoud of informatie die u plaatst.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 1. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie dan zullen wij u hierover informeren via het primaire e-mailadres wat is opgegeven in uw account of door het plaatsen van een duidelijke melding op onze pagina's. U moet echter dit beleid regelmatig lezen om te controleren of er eventuele wijzigingen zijn aangebracht.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen naar: support@graduway.com

November 2015
Log in met
of
Log in
Wachtwoord vergeten?
Je wachtwoord is naar je emailadres verzonden

Hulp nodig?
Neem contact op met de helpdesk via: support@intercollegealumni.nl